Home Schoonheidsspecialist Herregistratie

Herregistratie

Op deze pagina lees je hoe je je kunt herregistreren bij SKIN.

Na drie jaar geregistreerd te staan in het SKIN Register kun je jezelf herregistreren. Een half jaar voor het aflopen van je registratie ontvang je een verzoek tot herregistratie en kun je je herregistratie starten. Als de herregistratie is verleend, dan is je registratie weer drie jaar geldig.

Voordat je een herregistratie indient is het belangrijk dat je:
- Tussentijds je SKIN dossier controleert en bijwerkt
- Voldoet aan de herregistratie-eisen

Hoe herregistreer ik mij in het SKIN register?

Is je SKIN dossier up-to-date en voldoe je aan de herregistratie-eisen? Dan kun je starten met de herregistratie. Onderstaand staat stap voor stap beschreven hoe deze herregistratie in zijn werking gaat:

1. Bericht over herregistreren
Je ontvangt een bericht via de mail over de naderende herregistratiedatum.

2. Controleren
Je gaat naar het SKIN dossier op www.skinregister.nl, werkt je SKIN dossier bij en controleer of je voldoet aan de herregistratie-eisen. Voor de herregistratie-eisen klik hier.

3. Herregistratie starten
Je klikt in je SKIN dossier op ‘dossier aanmelden’ om je herregistratie te starten.

4. Dossier aanmelden
Je controleert of de status van je dossier volledig is en klikt op volgende om verder te gaan.

5. Aanleveren gegevens
Je vult de benodigde gegevens in en klikt op volgende om verder te gaan.

6. Kosten
Je ziet nu de kosten voor herregistreren in beeld. Klik op volgende om verder te gaan.

7. Indienen dossier
Je kunt nu je dossier indienen, klik op OK om je dossier in te dienen, kies uw gewenste betaaloptie en voer de betaling uit. Het indienen van je dossier ter beoordeling herregistratie is nu voltooid.

8. Beoordeling dossier
De beoordelingscommissie gaat nu beoordelen of je voldoet aan de herregistratie-eisen. Hieruit kunnen drie uitkomsten komen:
- Goedgekeurd: Je heb voldaan aan de herregistratie-eisen en je dossier is goedgekeurd.
- Teruggestuurd: Je hebt nog niet voldaan aan de herregistratie-eisen en je moet je dossier verder opbouwen en later opnieuw insturen ter beoordeling.
- Afgekeurd: Je hebt voor het verstrijken van de registratieperiode niet voldaan aan de herregistratie-eisen en je dossier is afgekeurd.

9. Bevestiging herregistratie
Zodra de beoordelingscommissie oordeelt dat je voldoet aan de herregistratie-eisen ontvang je een bevestigingsmail en vangt de nieuwe registratieperiode aan op de eerste dag na het verstrijken van de oude registratieperiode.

10. Start nieuwe registratieperiode
Gefeliciteerd, je bent weer drie jaar SKIN geregistreerd. In deze periode bouw je opnieuw je SKIN dossier op om over drie jaar opnieuw te kunnen herregistreren.