Home Schoonheidsspecialist Accreditatiepunten

Accreditatiepunten

Eisen voor SKIN herregistratie

Na verlening van je SKIN registratie, verzamel je binnen drie jaar 60 SKIN accreditatiepunten om geregistreerd te blijven.
Je verdient punten door je bij te scholen of door deelname aan activiteiten die jouw deskundigheid vergroten. Per uur verdien je 1 punt, dus je volgt gemiddeld 20 uur per jaar aan scholing. Je mag de 60 punten zelf over de drie jaar verdelen.

Je verzamelt in totaal 60 SKIN punten over de afgelopen drie jaar, waarvan:
• Minimaal 40 punten door het volgen van bij- en nascholing bij scholingsaanbieders die door SKIN geaccrediteerd zijn. Deze staan in de SKIN scholingsagenda.
• Minimaal 10 punten in het domein ‘vakinhoud en professionalisering’ en minimaal 10 punten in het domein ‘beroepsethiek en veiligheid’.
• Als je je specialisatie(s) hebt geregistreerd, dan moet je per specialisatie minimaal 6 punten halen binnen drie jaar. Dit doe je door het volgen van nascholing.

Accreditatiepunten voor overige activiteiten
Je kunt ook punten verdienen met overige activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering of scholingen die niet geaccrediteerd zijn. De 'Voorwaarden indienen overige activiteiten' staan op de pagina downloads. Een aantal voorbeelden:
- Begeleiden van stagiaires en indienen van een reflectieverslag
- Het schrijven van een artikel voor een vakblad
- Het schrijven van een online blog of maken van een online video
- Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
- Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/ incl. gastspreker)
- (Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
- Intervisiebijeenkomst.

Gemiddeld 8 werkuren per week
Daarnaast moet je ook voldoen aan de eis om gemiddeld 8 werkuren per week (1.000 uren op basis van 3 jaar) te werken als schoonheidsspecialist.

Registratiereglement
Alle gestelde eisen lees je terug in het Registratiereglement via de pagina downloads op onze website. In bijlage 1 van het reglement staat een handig overzicht van de eisen van herregistratie.