Home Schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist

Het Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland heeft het SKIN register ontwikkeld om de kwaliteit van schoonheidsspecialisten beter zichtbaar te maken en te verbeteren.
In het SKIN register staan dus schoonheidsspecialisten die over basiskwalificaties beschikken en hun ontwikkeling blijvend op peil houden door onder andere het volgen van scholingen. Dit levert accreditatiepunten op die nodig zijn voor registratie in het SKIN register.

Consumenten, zorgverzekeraars en andere partijen verlangen dat schoonheidsspecialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet.
Per 1 oktober 2020 is het mogelijk om je als schoonheidsspecialist aan te melden voor het register.

Wie staan in het SKIN register?

In het register staan de schoonheidsspecialisten vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een vakspecialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. Consumenten, zorgverzekeraars en andere partijen hebben via het register inzicht in de kwaliteit van de geregistreerde schoonheidsspecialist.

Het registratiesysteem is zo ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening beschermd wordt.
Met de registratie ontwikkel je je op een aantal gebieden:

• Vakinhoud en professionalisering
• Beroepsethiek, wet- en regelgeving en veiligheid
• Organisatie en ondernemerschap
• Ontmoeten en verbinden.

Naast een geldig diploma moet je ook voldoen aan de eis om gemiddeld 8 werkuren per week (1.000 uren op basis van 3 jaar) te werken als schoonheidsspecialist.

Download de SKIN infographic voor een handig overzicht van het SKIN register en de aanmeldprocedure.

In de FAQ zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen.

Alle gestelde eisen lees je in het registratiereglement dat je hier kunt downloaden.