Home Schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist

Het Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland heeft het SKIN register ontwikkeld om de kwaliteit van schoonheidsspecialisten beter zichtbaar te maken en te verbeteren. Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat schoonheidsspecialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet.
Per 1 oktober is het mogelijk je als schoonheidsspecialist aan te melden voor het register.

Inzicht en transparantie

In het register staan de schoonheidsspecialisten vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een vakspecialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde schoonheidsspecialist.

Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Ontwikkeling dient plaats te vinden op basis van een aantal domeinen;

• Vakinhoud & professionalisering;
• Beroepsethiek & veiligheid;
• Organisatie & ondernemerschap;
• Ontmoeten & verbinden.

Daarnaast dient er ook te worden voldaan aan een eis voor een gemiddeld 8 werkuren per week / 1000 uren op basis van 3 jaar.

Alle gestelde eisen zijn terug te lezen in het registratiereglement dat hier te downloaden is. In de FAQ's zijn veel gestelde vragen opgenomen. Download de SKIN infographic over de aanmeldprocedure.