Home FAQ

FAQ

 • Wat is het SKINregister?

  SKINregister is een kwaliteitsregister (of beroepsregister) van schoonheidsspecialisten die bepaalde basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; punten die behaald kunnen worden door scholing te volgen.

 • Wanneer start het SKINregister?

  Per 1 oktober kunnen schoonheidsspecialisten zich registreren in het register. Scholingsaanbieders kunnen al per 1 juli terecht om hun scholing voor accreditatie aan te melden.

 • Wat zijn de voorwaarden van accreditatie? / Waar moet de scholing aan voldoen?

  Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet de bij- en nascholing een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. Hiervoor wordt een accreditatiereglement en gedragscode gehanteerd. Deze zijn vanaf 1 juli op te vragen.

 • Hoe vraag ik accreditatie aan?

  Vanaf 1 juli kun je accreditatie aanvragen via de website www.skinregister.nl. Er wordt gebruik gemaakt van het programma PE-online. Hiervoor moet je eerst een account aanmaken. Met dit account is het ook mogelijk om de status van je aanvraag te bekijken.

 • Wat zijn de kosten voor het aanvragen van accreditatie?

  De kosten voor het behandelen van een accreditatie-aanvraag bedragen in 2020 € 200 excl. btw.

  De aanvraag moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit ontvangen zijn bij SKIN. Mocht je de aanvraag later indienen, dan wordt dit beschouwd als ‘spoed’-aanvraag en kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Wat is de geldigheidsduur van accreditatie?

  Een toekenning van accreditatie heeft (bij ongewijzigde inhoud) een geldigheid van 2 jaar vanaf de dag dat de accreditatiecommissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

 • Wat zijn de kosten voor registratie? 

  Op dit moment worden de laatste zaken doorgenomen ook ten aanzien van de kosten. Op 1 oktober wordt het register geopend voor inschrijving van schoonheidsspecialisten en zullen deze kosten bekend zijn.

 • Wat zijn de kosten voor herregistratie? 

  Op dit moment worden de laatste zaken doorgenomen ook ten aanzien van de kosten. Op 1 oktober wordt het register geopend voor inschrijving van schoonheidsspecialisten en zullen deze kosten bekend zijn.

 • Als ik me registreer, hoe lang is deze registratie geldig? 

  Een registratieperiode duurt 3 jaar en gaat in op het moment van goedkeuring registratie. Tegen het eind van deze periode ontvangen geregistreerden een melding met verzoek tot indienen van de herregistratie. Als aan de voorwaarden is voldaan, zal een nieuwe registratieperiode van 3 jaar aanvangen.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te registreren?

  Op dit moment worden de laatste zaken doorgenomen ook ten aanzien van de inhoudelijke eisen. Op 1 oktober wordt het register geopend voor inschrijving van schoonheidsspecialisten en zal deze informatie bekend zijn.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te laten herregistreren? 

  Op dit moment worden de laatste zaken doorgenomen ook ten aanzien van de inhoudelijke eisen. Op 1 oktober wordt het register geopend voor inschrijving van schoonheidsspecialisten en zal deze informatie bekend zijn.

 • Ik ben aanbieder van leeractiviteiten en heb al een account bij PE online voor een andere beroepsgroep

  Om een accreditatieaanvraag in te kunnen dienen bij SKIN dient eerst autorisatie aangevraagd te worden bij SKIN. In je bestaande PE-account kan je bij Autorisatie in de lijst met beroepsorganisaties kiezen voor ‘Schoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door SKIN is goedgekeurd, kan je bij een accreditatieaanvraag aangeven dat je voor SKIN deze aanvraag doet.

 • Kunnen schoonheidsspecialistes leeractiviteiten gevolgd voor 1 oktober 2020 opvoeren t.b.v. hun herregistratie? 

  Schoonheidsspecialistes waarvan de eerste registratie verloopt tussen 1 oktober 2023 en 1 april 2024, kunnen leeractiviteiten gevolgd tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 opvoeren voor hun herregistratie. Hierbij uitgaande van 1 PE punt per uur deskundigheidsbevordering. Deze leeractiviteiten hoeven niet vooraf geaccrediteerd te zijn.