Home Scholingsaanbieder Accreditatie aanvragen

Accreditatie aanvragen

Om registratie bij SKIN te behouden moeten geregistreerde schoonheidsspecialisten bij- en nascholing volgen, die is geaccrediteerd door SKIN. Aanbieders van relevante leeractiviteiten kunnen hun scholing ter accreditatie aanbieden bij SKIN. Om voor de eerste keer accreditatie aan te vragen is een inschrijving en account bij PE-online nodig. Hiermee kun je inloggen en je aanvraag indienen.

Bestaand account eerder aangemaakt voor een andere sector?
Heb je een account in PE-online voor een andere beroepsgroep, dan moet je via je bestaande PE-account autorisatie aanvragen voor SKIN. Dat doe je door in jouw account bij ‘Autorisatie’ in de lijst met Beroepsorganisaties te kiezen voor ‘Schoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door SKIN is goedgekeurd, kun je bij een accreditatieaanvraag aangeven dat je deze aanvraag doet voor SKIN.

Nog geen account bij PE-online?
Als je nog geen account hebt voor PE-online, kun je hier een account aanvragen.

Bij het aanmaken van een account of het inloggen bij PE-online, kom je op een algemene pagina van PE-online. Na ingelogd te zijn, kom je weer op de pagina van SKIN voor verdere verwerking.

Eisen accreditatie

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De gestelde eisen zijn terug te vinden in het accreditatiereglement.

Accreditatie procedure

Voor het aanvragen van accreditatie voor een nascholingsactiviteit geldt een vastgestelde procedure. Deze procedure is ook terug te lezen in het accreditatiereglement.

1. Log in bij PE-online
Het indienen van een accreditatieaanvraag verloopt via deze link. Bestaande aanbieders hebben toegang door in te loggen op de website. Als je nog geen account hebt, dan kun je die aanvragen via deze link.

2. Vul het aanvraagformulier in
Via accreditatie aanvragen start je met het indienen van de accreditatieaanvraag.

3. Betaal de factuur
Na indienen van de aanvraag ontvang je een factuur. Inhoudelijke verwerking van de aanvraag start nadat de factuur betaald is.

4. Controle dossier
Als je het aanvraagformulier volledig hebt doorlopen, dan volgt een eerste beoordeling van het dossier. Daarbij wordt gekeken of alle benodigde informatie aanwezig en voldoende duidelijk is. Als er nog zaken ontbreken, ontvang je hierover van ons bericht met de vraag om dit alsnog aan te vullen. Als het dossier compleet is wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de accreditatiecommissie.

5. Beoordeling door beoordelingscommissie
De beoordelingcommissie beoordeelt het programma inhoudelijk, op relevantie en of de werkvormen voldoende aansluiten. Het programma wordt ingedeeld in een van de vier domeinen. Als al deze onderdelen positief worden beoordeeld, zal het aantal accreditatiepunten worden toegekend.

6. Terugkoppeling uitkomst beoordeling
Na de inhoudelijke beoordeling ontvang je een terugkoppeling. Bij positieve beoordeling zal het programma worden toegevoegd aan de scholingsagenda van SKIN.

Doorlooptijd

Zodra wij over het volledige aanvraagdossier beschikken en de factuur betaald is, geven wij in principe binnen zes weken uitsluitsel over de beoordeling.

Kosten

De kosten voor het behandelen van een accreditatie-aanvraag bedragen in 2022 € 200 excl. btw.
De aanvraag moet minimaal zes weken voorafgaand aan de leeractiviteit ontvangen zijn bij SKIN. Als een aanbieder zijn aanvraag later indient, dan wordt dit gezien als een spoed-aanvraag en kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Een toekenning van accreditatie van een leeractiviteit heeft bij ongewijzigde inhoud een geldigheid van twee jaar vanaf de dag dat de commissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.