Home Scholingsaanbieder

Scholingsaanbieder

Het Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland heeft het SKIN register ontwikkeld om de kwaliteit van schoonheidsspecialisten beter zichtbaar te maken en te verbeteren. Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat schoonheidsspecialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet.
Aanbieders van scholing kunnen bij- of nascholing laten accrediteren bij SKIN.

Domeinen

In het register staan de schoonheidsspecialisten vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een vakspecialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen. De schoonheidsspecialist moet kunnen aantonen dat er ontwikkeling plaatsvindt binnen de volgende domeinen:
• Vakinhoud & professionalisering
• Beroepsethiek & veiligheid
• Organisatie & ondernemerschap
• Ontmoeten & verbinden.

Geaccrediteerde bij- en nascholing wordt ook ingedeeld in één van deze domeinen.

Download de SKIN infographic over de aanmeldprocedure.