Home Scholingsaanbieder

Scholingsaanbieder

Het Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland heeft het SKIN register ontwikkeld om de kwaliteit van schoonheidsspecialisten beter zichtbaar te maken en te verbeteren. Consumenten, verzekeraars en andere partners verlangen dat schoonheidsspecialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet.
Aanbieders van scholing kunnen bij- en nascholing laten accrediteren bij SKIN.


Hoe is het SKIN register opgebouwd?

In het register staan gediplomeerde schoonheidsspecialisten (eventueel met vakspecialisatie) die aantoonbaar aan bij- en nascholing doen. De schoonheidsspecialist moet kunnen aantonen dat er ontwikkeling plaatsvindt binnen de volgende gebieden:

• Vakinhoud en professionalisering
• Beroepsethiek, wet- en regelgeving en veiligheid
• Organisatie en ondernemerschap
• Ontmoeten en verbinden.

Geaccrediteerde bij- en nascholing wordt ook ingedeeld binnen één van deze gebieden.

Download de SKIN infographic voor een handig overzicht en de aanmeldprocedure.


Wat zijn de gestelde eisen?

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De gestelde eisen staan in het accreditatiereglement onder downloads.