Home FAQ

FAQ

 • Wat is het SKINregister?

  SKINregister is een kwaliteitsregister (of beroepsregister) van schoonheidsspecialisten die bepaalde basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; punten die behaald kunnen worden door scholing te volgen.

 • Wat zijn de voorwaarden van accreditatie? / Waar moet de scholing aan voldoen?

  Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet de bij -en nascholing een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De (inhoudelijke) eisen zijn opgenomen in het accreditatiereglement.

 • Hoe vraag ik accreditatie aan?

  De wijze waarop accreditatie aangevraagd kan worden, is hier beschreven. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in het accreditatiereglement.

 • Wat zijn de kosten voor het aanvragen van accreditatie?

  De kosten voor het behandelen van een accreditatie-aanvraag bedragen in 2021 € 200 excl. btw.

  De aanvraag moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit ontvangen zijn bij SKIN. Mocht je de aanvraag later indienen, dan wordt dit beschouwd als ‘spoed’-aanvraag en kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Wat is de geldigheidsduur van accreditatie?

  Een toekenning van accreditatie heeft (bij ongewijzigde inhoud) een geldigheid van 2 jaar vanaf de dag dat de accreditatiecommissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

 • Wat zijn de kosten voor herregistratie? 

  Klik hier voor het tarief voor (her) registratie.

 • Als ik me registreer, hoe lang is deze registratie geldig? 

  Een registratieperiode duurt 3 jaar en gaat in op het moment van goedkeuring registratie. Tegen het eind van deze periode ontvangen geregistreerden een melding met verzoek tot indienen van de herregistratie. Als aan de voorwaarden is voldaan, zal een nieuwe registratieperiode van 3 jaar aanvangen.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te registreren?

  Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het registratiereglement, dit is te vinden onder downloads.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te laten herregistreren? 

  De precieze eisen hieromtrent vind je terug in het registratiereglement, dit is te vinden onder downloads.

 • Ik ben aanbieder van leeractiviteiten en heb al een account bij PE online voor een andere beroepsgroep

  Om een accreditatieaanvraag in te kunnen dienen bij SKIN dient eerst autorisatie aangevraagd te worden bij SKIN. In je bestaande PE-account kan je bij Autorisatie in de lijst met beroepsorganisaties kiezen voor ‘Schoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door SKIN is goedgekeurd, kan je bij een accreditatieaanvraag aangeven dat je voor SKIN deze aanvraag doet.

 • Met welk diploma kan ik de aantekening tot specialisatie aanvragen?

  Om je aantekening tot specialisatie te kunnen behalen moet je een vakdiploma behaald hebben. Soms is dit al een onderdeel van je basisdiploma, soms kan je deze naderhand gehaald hebben. De examinering kan door de onderwijsinstelling zelf gedaan worden, maar ook door een onafhankelijke exameninstelling. Uit het diploma (of een bijlage bij dat diploma) moet blijken dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van een bevoegde, geregistreerde brancheassessor. Deze brancheassessor moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. Daarnaast dient de onderwijsinstelling geregistreerd te zijn in het Centraal Register Examens Beroepsonderwijs (CREBO) - het reguliere onderwijs, of opleiden volgens het branchekwalificatiedossier.

 • Ik ben mijn diploma kwijt, kan ik me nu wel laten registreren?

  Nee, zonder bewijs van diploma kan je je niet laten registreren. Je kunt wel een kopie uittreksel uit het diplomaregister opvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW via: https://duo.nl/particulier/. Dit uittreksel kan je uploaden bij je aanvraag tot registratie.

 • Kan ik mijn opleiding laten erkennen als basisopleiding schoonheidsverzorging?

  Nee, dat kan niet bij SKIN. SKIN controleert enkel of de startopleiding van een deelnemer voldoet aan de gestelde eisen. Accreditatie geldt voor bij- en nascholing van de beroepsbeoefenaar.

  Om je te kunnen laten registreren vragen wij bij registratie om een diploma Schoonheidsverzorging, uitgereikt door een onderwijs- of exameninstelling. Je kan je laten registreren als het diploma voldoet aan de exameneisen:

  De examinering kan door de onderwijsinstelling zelf gedaan worden, maar ook door een onafhankelijke exameninstelling. Uit het diploma (of een bijlage bij dat diploma) moet blijken dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van een bevoegde, geregistreerde brancheassessor. Deze brancheassessor moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. Daarnaast dient de onderwijsinstelling geregistreerd te zijn in het Centraal Register Examens Beroepsonderwijs (CREBO) - het reguliere onderwijs, of opleiden volgens het branchekwalificatiedossier.

 • Wat is het verschil tussen een geaccrediteerde opleiding en een erkende basisopleiding?

  Een geaccrediteerde opleiding (ook wel leeractiviteit of bij -en nascholingsactiviteit) is een cursus of training die geregistreerden moeten volgen om aan de herregistratie-eisen te kunnen voldoen. Een basisopleiding is de opleiding die de schoonheidsspecialist gevolgd moet hebben om zich in te kunnen schrijven in het register. Een vakdiploma is het diploma dat gehaald kan worden voor de aantekening specialisatie. De gestelde examen-eisen voor het vakdiploma zijn hetzelfde als die voor de basisopleiding.

 • Kan ik de vakopleiding voor specialisaties laten erkennen bij SKIN?

  Nee, dat kan niet bij SKIN. SKIN controleert enkel of de specialisatieopleiding van een deelnemer voldoet aan de gestelde eisen. Accreditatie geldt voor bij- en nascholing van de schoonheidsspecialiste.

 • Wat is het verschil tussen een SKIN registratie en ANBOS-lidmaatschap?

  ANBOS behartigt belangen van ondernemers in de schoonheidsverzorging op ondernemerschap en vak-inhoud. Een lidmaatschap is gebaseerd op de onderneming: de salon. In het SKIN register staan schoonheidsspecialisten met eigen naam geregistreerd. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Consumenten kunnen dit register raadplegen, en op naam zoeken. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten.

  De kerntaken van de stichting SKIN en vereniging ANBOS zijn daadwerkelijk anders. Zo gaat SKIN over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing. Bij ANBOS, de branchevereniging, staat belangenbehartiging van ondernemers in de schoonheidsverzorging centraal.

  ANBOS vertegenwoordigt bijvoorbeeld de branche bij de politiek, (zorg)verzekeraars, pers en andere (politieke) partijen en informeert en ondersteunt de beroepsgroep bij belangrijke issues (denk bijvoorbeeld aan coronacrisis). Als vereniging zorgt ANBOS voor aangesloten leden door automatisch een aantal zaken voor ze te regelen, zoals een aansluiting bij de Geschillencommissie, een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en ondersteuning bij juridische- of ondernemers gerelateerde vraagstukken.

 • Hoe toon ik aan dat ik minimaal 8 uur per week als schoonheidsspecialist werkzaam bent?

  Ben je in loondienst? Dat kan dat bijvoorbeeld via je werkgever met een werkgeversverklaring. Ben je eigen ondernemer of ZZP'er? Dan kun je je boekhouder / accountant vragen of ze een verklaring willen opstellen waaruit blijkt dat je op basis van de administratieve gegevens minimaal 8 uur per week werkzaam bent als schoonheidsspecialist. Dit is de gemakkelijkste manier.

  Er zijn ook andere manieren om dit aan te tonen, zoals bijvoorbeeld een uitdraai van je agenda of je administratie. Raadpleeg je softwareleverancier hoe je zo’n rapportage kunt exporteren. Een derde mogelijkheid is om een kopie van je aangifte inkomstenbelasting te maken, waarbij je uit het onderdeel ‘zelfstandige aftrek’ blijkt dat je tenminste 8 uur per week werkzaam bent geweest.

 • Wat zijn de kosten voor registratie bij SKIN?

  De kosten voor registratie zijn:
  ANBOS-leden € 180
  Niet-leden € 215
  Registratie is 3 jaar geldig. De kosten voor herregistratie zijn gelijk aan de kosten van registratie in dat betreffende jaar.

 • Ik ben werkgever en ik wil mijn personeel laten registreren. Wat betaal ik dan voor registratie bij SKIN?

  Registratie is op persoonlijke naam. Voor iedere medewerker gelden dus de eigen registratiekosten bij SKIN. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken met je medewerker; betalen ze dit zelf of verzorg je dit als werkgever? Als je de driejaarlijkse kosten als werkgever op je neemt is het goed om dit bijvoorbeeld te verwerken in een studiekostenbeding.

 • Hoe blijf ik in het register?

  Om geregistreerd te blijven verzamel je 60 accreditatiepunten binnen een periode van 3 jaar, waarbij een accreditatiepunt staat voor ongeveer één studie-uur. Er geldt tevens een minimaal aantal punten (10) dat je moet betalen binnen het onderdeel Vakinhoud & professionalisering en ook 10 binnen Ethiek & veiligheid. Zie voor alle specifieke voorwaarden hieromtrent ook het registratiereglement, dat te vinden is onder downloads.

 • Met welke scholingen kan ik accreditatie verdienen?

  SKIN register is er voor de schoonheidsspecialisten die al een vakdiploma hebben. De accreditatiepunten kunnen worden verzameld voor scholing die je ná je basisopleiding volgt. De opleiding tot schoonheidsspecialist zelf, of tot vakdiploma’s voor specialisaties vallen níet onder het Kwaliteitsregister.

  Je verdient punten door geaccrediteerde scholingen te volgen die in het SKIN scholingsagenda staan. Staat jouw scholingsaanbieder er niet in, dan kun je hen verwijzen naar SKINregister.nl zodat de scholingsaanbieder accreditatie kan aanvragen.

  Daarnaast kun je ook punten verdienen met overige activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering of scholingen die niet geaccrediteerd zijn. De voorwaarden hiervoor staan vanaf 1 oktober op www.skinregister.nl. Een aantal voorbeelden:
  - Begeleiden stagiaires en indienen van een reflectieverslag
  - Het schrijven van een artikel voor vakblad
  - Het schrijven van een online blog of maken online video
  - Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
  - Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/ incl. gastspreker)
  - (Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
  - Intervisiebijeenkomst

 • Waar vind ik mijn factuur?

  Het SKIN secretariaat ontvangt regelmatig de vraag waar de registratie-factuur terug te vinden is. Deze vraag wordt hier stapsgewijs uitgelegd.

 • Hoe voer ik niet geaccrediteerde scholing op in mijn dossier?

  Volg je niet geaccrediteerde activiteiten? Dan zul je deze zelf in je (online) persoonlijk dossier moeten indienen. Dit wordt stapsgewijs uitgelegd in dit document.