Home FAQ

FAQ

 • Wat is het SKIN register?

  Het SKIN register is een kwaliteitsregister (of beroepsregister) van schoonheidsspecialisten die bepaalde basiskwalificaties bezitten en hun ontwikkeling blijvend op peil houden door onder andere het volgen van scholing. Dit levert accreditatiepunten op die nodig zijn voor registratie in het SKIN register.

 • Wat is het verschil tussen een SKIN registratie en het ANBOS-lidmaatschap?

  ANBOS behartigt belangen van ondernemers in de schoonheidsverzorging op het gebied van ondernemerschap en vakinhoud. Een lidmaatschap is gebaseerd op de onderneming: de salon. In het SKIN register staan schoonheidsspecialisten met eigen naam geregistreerd. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Consumenten kunnen dit register raadplegen en op naam zoeken. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten.

  De kerntaken van de stichting SKIN en vereniging ANBOS zijn daadwerkelijk anders. Zo gaat SKIN over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing. Bij ANBOS, de branchevereniging, staat belangenbehartiging van ondernemers in de schoonheidsverzorging centraal.

  ANBOS vertegenwoordigt bijvoorbeeld de branche bij de politiek, (zorg)verzekeraars, pers en andere (politieke) partijen en informeert en ondersteunt de beroepsgroep bij belangrijke issues (denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis). Als vereniging zorgt ANBOS voor aangesloten leden door automatisch een aantal zaken voor ze te regelen, zoals een aansluiting bij de Geschillencommissie, een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en ondersteuning bij juridische- of ondernemers-gerelateerde vraagstukken.

 • Ik ben (of mijn salon is) ook lid van ANBOS. Is dat ook voldoende garantie van kwaliteit voor de zorgverzekeraar?

  Nee, schoonheidsspecialisten zonder SKIN registratie komen vanaf januari 2023 niet meer in aanmerking voor vergoedingen bij bepaalde zorgverzekeraars. Een ANBOS lidmaatschap is dus niet voldoende garantie van kwaliteit.

 • Is het verplicht om zowel een SKIN-registratie als een ANBOS-lidmaatschap te hebben?

  Nee, een registratie bij SKIN of een lidmaatschap bij ANBOS is niet verplicht. ANBOS stelt binnen haar lidmaatschapseisen ook geen SKIN-registratie verplicht. Zorgverzekeraars kunnen wel een van beiden als voorwaarde stellen voor vergoedingen. Zonder een ANBOS- en/of SKIN-registratie (is per verzekeraar verschillend) kan het wel zo zijn dat jouw klanten niet in aanmerking komen voor vergoedingen. Het verschilt per zorgverzekeraar waar zij voor kiezen. SKIN en ANBOS hebben daar geen invloed op. Als schoonheidsspecialist kies je dus zelf welke lidmaatschappen jij afsluit, en dit heeft gevolgen voor de vergoedingen die zorgverzekeraars bieden aan jouw klanten.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te registreren?

  Deze voorwaarden staan in het Registratiereglement, dit je kunt vinden onder downloads.

 • Hoe toon ik aan dat ik minimaal 8 uur per week als schoonheidsspecialist werkzaam ben?

  Ben je in loondienst? Dan kun je bijvoorbeeld via je werkgever een werkgeversverklaring opvragen. Ben je eigen ondernemer of ZZP'er? Dan kun je je boekhouder / accountant vragen of deze een verklaring opstelt waaruit blijkt dat je op basis van de administratieve gegevens minimaal 8 uur per week werkt als schoonheidsspecialist. Dit is de makkelijkste manier.

  Er zijn ook andere manieren om dit aan te tonen, zoals bijvoorbeeld een uitdraai van je agenda of je administratie. Raadpleeg je softwareleverancier hoe je zo’n rapportage kunt exporteren. Een derde mogelijkheid is om een kopie van je aangifte inkomstenbelasting te maken, waarbij uit het onderdeel ‘zelfstandigenaftrek’ blijkt dat je tenminste 8 uur per week werkzaam bent geweest.

 • Wat zijn de kosten voor (her)registratie bij SKIN?

  De kosten voor een drie jaar durende (her)registratie in het SKIN register vind je hier.

 • Ik ben werkgever en ik wil mijn personeel laten registreren. Wat betaal ik dan voor registratie bij SKIN?

  Registratie in het SKIN register is op persoonlijke naam. Voor iedere medewerker gelden dus de eigen registratiekosten bij SKIN. Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken met je medewerkers: betalen ze dit zelf of verzorg je dit als werkgever? Als je de driejaarlijkse kosten als werkgever op je neemt is het goed om dit bijvoorbeeld te verwerken in een studiekostenbeding.

 • Ik ben ondernemer en zelf SKIN-geregistreerd, maar mijn werknemers niet. Worden de behandelingen in mijn salon dan vergoed?

  Alleen de behandelingen die door SKIN geregistreerde schoonheidsspecialisten worden uitgevoerd, worden vanaf januari 2023 door bepaalde zorgverzekeraars vergoed. De behandelingen die jij als SKIN geregistreerde schoonheidsspecialiste uitvoert, worden dus wel vergoed. Als jouw werknemers niet SKIN-geregistreerd zijn dan worden de behandelingen die door hen worden uitgevoerd niet vergoed. Jouw werknemers kunnen hier bekijken hoe zij zich kunnen registreren.

 • Hoe blijf ik in het register?

  Om geregistreerd te blijven verzamel je 60 accreditatiepunten binnen een periode van 3 jaar, waarbij één accreditatiepunt staat voor ongeveer 1 studie-uur. Je moet minimaal 10 punten behalen binnen het onderdeel Vakinhoud en professionalisering en ook 10 punten binnen het onderdeel Beroepsethiek, wet- en regelgeving en veiligheid. In het Registratiereglement Schoonheidsspecialisten onder downloads lees je alle voorwaarden.

 • Met welke scholingen of activiteiten kan ik accreditatiepunten verdienen?

  Het SKIN register is er voor de schoonheidsspecialisten die al een vakdiploma hebben. Je kunt accreditatiepunten verzamelen voor scholing die je ná je basisopleiding volgt. De opleiding tot schoonheidsspecialist zelf valt níet onder het Kwaliteitsregister.

  Je verdient punten door geaccrediteerde scholingen te volgen die in de SKIN scholingsagenda staan. Staat jouw scholingsaanbieder er niet in, dan kun je hen verwijzen naar www.skinregister.nl zodat de scholingsaanbieder accreditatie kan aanvragen.

  Daarnaast kun je ook punten verdienen met overige activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering of scholingen die niet geaccrediteerd zijn. In het menu 'downloads' op deze website, kun je het document Voorwaarden indienen 'overige activiteiten' downloaden.
  Een aantal voorbeelden van overige activiteiten:
  - Begeleiden stagiaires en indienen van een reflectieverslag
  - Het schrijven van een artikel voor een vakblad
  - Het schrijven van een online blog of maken van een online video
  - Training of cursus verzorgen voor collega’s in het vak
  - Netwerkbijeenkomst organiseren (met een thema/ incl. gastspreker)
  - (Internationale) beurs bezoeken met een reflectieverslag
  - Intervisiebijeenkomst.

  We hebben een instructievideo gemaakt waarin we stap voor stap uitleggen hoe je overige activiteiten kunt toevoegen. De instructievideo vind je hier.

 • Ik heb al scholing gevolgd voordat ik in me in het register heb ingeschreven. Tellen deze punten mee?

  Nee, punten die behaald zijn door het volgen van geaccrediteerde scholing vóór de inschrijfdatum in het register, tellen niet mee. Het behalen van accreditatiepunten is pas verplicht vanaf het moment van registratie in het register. Na drie jaar wordt bij de herregistratie gecontroleerd of een schoonheidsspecialist voldoet aan de punteneis.

 • Wat is het verschil tussen een geaccrediteerde opleiding en een erkende basisopleiding?

  • Een geaccrediteerde opleiding (ook wel leeractiviteit of bij -en nascholingsactiviteit) is een cursus of training die geregistreerden moeten volgen om aan de herregistratie-eisen te kunnen voldoen.
  • Een basisopleiding is de opleiding die de schoonheidsspecialist gevolgd moet hebben om zich in te kunnen schrijven in het SKIN register.
  • Een vakdiploma is het diploma dat gehaald kan worden voor de aantekening specialisatie. De gestelde examen-eisen voor het vakdiploma zijn hetzelfde als die voor de basisopleiding.
 • Kan ik mijn opleiding laten erkennen als basisopleiding schoonheidsverzorging?

  Nee, dat kan niet bij SKIN. SKIN controleert enkel of de startopleiding van een deelnemer voldoet aan de gestelde eisen. Accreditatie geldt voor bij- en nascholing van de beroepsbeoefenaar.

  Om je te kunnen laten registreren vragen wij bij registratie om een diploma Schoonheidsverzorging, uitgereikt door een onderwijs- of exameninstelling. Je kan je laten registreren als het diploma voldoet aan de exameneisen.

  De examinering kan door de onderwijsinstelling zelf gedaan worden, maar ook door een onafhankelijke exameninstelling. Uit het diploma (of een bijlage bij dat diploma) moet blijken dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van een bevoegde, geregistreerde brancheassessor. Deze brancheassessor moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging.

 • Met welk diploma kan ik de aantekening tot specialisatie aanvragen?

  Om je aantekening tot specialisatie te kunnen behalen moet je een vakdiploma behaald hebben. Soms is dit al een onderdeel van je basisdiploma, soms kan je deze naderhand gehaald hebben. De examinering kan door de onderwijsinstelling zelf gedaan worden, maar ook door een onafhankelijke exameninstelling. Uit het diploma (of een bijlage bij dat diploma) moet blijken dat het examen is afgenomen in aanwezigheid van een bevoegde, geregistreerde brancheassessor. Deze brancheassessor moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. Daarnaast dient de onderwijsinstelling geregistreerd te zijn in het Centraal Register Examens Beroepsonderwijs (CREBO) - het reguliere onderwijs, of opleiden volgens het branchekwalificatiedossier.

 • Ik ben mijn diploma kwijt, kan ik me nu wel laten registreren?

  Nee, zonder bewijs van diploma kan je je niet laten registreren. Je kunt wel een kopie uittreksel uit het diplomaregister opvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW via: https://duo.nl/particulier/. Dit uittreksel kan je uploaden bij je aanvraag tot registratie.

 • Waar vind ik mijn factuur?

  Het SKIN secretariaat ontvangt regelmatig de vraag waar de registratie-factuur terug te vinden is. Deze vraag leggen we hier stapsgewijs uit.

 • Moet ik mijn SKIN registratienummer toevoegen aan mijn factuur?

  Jazeker! Het is belangrijk om in ieder geval de volgende gegevens op je factuur te vermelden, zodat jouw klant een behandeling vergoed kan krijgen.

  • Naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • Naam en adres van de zorgverlener en praktijk
  • AGB-code van de salon en de persoonlijke AGB-code van de schoonheidsspecialist
  • SKIN registratienummer
  • Eventueel je lidnummer van een brancheorganisatie (bijvoorbeeld ANBOS of De Huidprofessional)
  • Soort behandeling met prestatiecode
  • Het bedrag per behandeling
  • De datum van de behandeling
  • Factuurnummer en factuurdatum
  • KVK-nummer.


  Branchevereniging ANBOS heeft hiervoor een handig overzicht op haar website staan: Declaraties, wat zet ik op mijn factuur?

 • Hoe voer ik niet-geaccrediteerde scholing op in mijn dossier?

  Volg je niet-geaccrediteerde activiteiten? Dan moet je deze zelf in je (online) persoonlijk dossier indienen. Hoe je dit stapsgewijs doet, lees je in dit document of bekijk je in de instructievideo.

 • Waar vind ik mijn persoonlijke AGB-code in het SKIN register?

  Een AGB-code is een code voor zorgaanbieders om met zorgverzekeraars te communiceren over wie je bent en wat je doet. Als schoonheidsspecialist kun je een AGB-code aanvragen en op die AGB-code staan erkenningen geregistreerd. Daaruit is af te lezen welke kwalificaties jij hebt. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars zien dat jij als schoonheidsspecialist geregistreerd bent in het SKIN register en dus voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

  Waar vind ik mijn persoonlijke AGB-code in het SKIN register?
  Ga naar www.skinregister.nl en log in op jouw persoonlijke pagina met je registratienummer en wachtwoord. Je komt uit bij 'mijn gegevens' waar als het goed is je persoonlijke AGB-code staat. Als dit niet klopt, dan kun je het zelf aanpassen in PE-online. Het systeem (Vektis) past dit wekelijks aan.
  Lukt het niet om je AGB-code aan te passen, neem dan contact met ons op via info@skinregister.nl.

  Heb je nog geen AGB-code?
  Dan kun je deze aanvragen op basis van je SKIN registratie op de website www.agbcode.nl. Vergeet dan niet deze aan ons door te geven zodat we ook je SKIN erkenning kunnen bijschrijven.

  Let op: Na het aanvragen van je persoonlijke AGB-code duurt het doorvoeren van je SKIN registratie in het AGB-register maximaal zeven dagen, nadat de SKIN registratie bij het AGB-register is doorgevoerd kunnen facturen pas worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 • Als ik me registreer, hoe lang is deze registratie geldig? 

  Een registratieperiode duurt 3 jaar en gaat in op het moment van goedkeuring registratie. Tegen het eind van deze periode ontvangen geregistreerden een melding met de vraag of ze een herregistratie willen indienen.

  Als aan de voorwaarden is voldaan, dan gaat een nieuwe registratieperiode van 3 jaar in.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te laten herregistreren? 

  Dit staat in het Registratiereglement, dat je kunt vinden onder downloads.

 • Ik ben (of mijn salon is) ook lid van ANBOS. Krijg ik korting op de registratie / herregistratie bij SKIN? 

  Als je lid bent van ANBOS krijg je korting op het lidmaatschap bij SKIN. ANBOS heeft in 2020 het initiatief genomen tot de oprichting van SKIN. De stichting SKIN opereert onafhankelijk en heeft in het begin financiële ondersteuning van ANBOS gekregen. Deze ondersteuning vloeit terug naar leden van ANBOS door hen een korting aan te bieden.

  Ben je geen lid van ANBOS maar voldoe je aan de juiste kwaliteitseisen? Dan ben je van harte welkom om je bij SKIN te registreren. De korting geldt echter – op dit moment – om bovenstaande reden alleen voor ANBOS leden.

 • Hoe vraag ik accreditatie aan als scholingsaanbieder?

  De manier waarop je accreditatie kunt aanvragen, is hier beschreven. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in het Accreditatiereglement.

 • Wat zijn de voorwaarden van accreditatie? / Waar moet de scholing aan voldoen?

  Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet de bij -en nascholing een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De (inhoudelijke) eisen zijn opgenomen in het Accreditatiereglement.

 • Wat zijn de kosten voor het aanvragen van accreditatie?

  De kosten voor het behandelen van een accreditatie-aanvraag vind je hier.

  De aanvraag moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit ontvangen zijn bij SKIN. Als je de aanvraag later indient, dan beschouwen we dit als ‘spoed’-aanvraag en kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Wat is de geldigheidsduur van accreditatie?

  Een toekenning van accreditatie heeft (bij ongewijzigde inhoud) een geldigheid van 2 jaar vanaf e eerste cursusdatum, zoals bekend in PE-online.

 • Ik ben aanbieder van leeractiviteiten en heb al een account bij PE online voor een andere beroepsgroep

  Om een accreditatieaanvraag in te kunnen dienen bij SKIN dient eerst autorisatie aangevraagd te worden bij SKIN. In je bestaande PE-account kan je bij Autorisatie in de lijst met beroepsorganisaties kiezen voor ‘Schoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door SKIN is goedgekeurd, kan je bij een accreditatieaanvraag aangeven dat je voor SKIN deze aanvraag doet.

 • Kan ik de vakopleiding voor specialisaties laten erkennen bij SKIN?

  Ja, vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om opleidingen tot specialisaties die los te volgen zijn, te laten accrediteren nadat een schoonheidsspecialist bij SKIN geregistreerd is.